Behram (ime)

Izvor: Sandžakpedija
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Behram
Izgovor Bèhram
Rod muški
Porijeklo
Značenje planeta Mars
Porijeklo perzijsko

Behram (Bèhram)

gen. -a; vok. Bèhrame; prisv. pridjev Bèhramov; muško ime (manje frekv.).

< tur. Behram (lično m. ime), od perz. Behrām = planeta Mars.

Po mišljenju A. Gafurova ovo je ime nastalo od staroiranskog imena Veretragna, a tako se zvao bog pobjede koji progoni zlog demona Veretru. (Usporedi staroir. gna i slav. gnati = goniti, tjerati). Prema tome, Veretragna znači; progonitelj Veretre, onaj koji progoni Veretru. Pre­tvaranje oblika Veretragna u Behram nije išlo brzo. Po fonetskim zakonima staroperzijskog i srednjoperzijskog jezika najprije je od Veretragna postalo Varahran, pa Barahran, zatim zbog haplologije Bahran, a od toga Bahram, i konačno Behram. Danas je to u novoperzijskom jeziku naziv za planetu Mars, a postalo je i ljudsko ime.[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.