Hadžimuhović

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search

Porijeklo

Porodica Hadžimuhović je dosta stara bjelopoljska porodica koja je u jednom vremenu imala zapaženu ulogu u javnom životu. Nema bližih podataka o porijeklu.[1]

Literatura

  1. Dizdarević, Muharem, Pamćenje i sjećanja, 2002