Đulbaisa (ime)

Đulbaisa
Izgovor Đulbaìsa
Rod ženski
Porijeklo
Značenje Baisa kao ruža, kao cvijet
Porijeklo perzijsko
Druga imena
Vidi još Baisa (ime)

Đulbaisa(Đulbaìsa) vidi Baisa (ime)

gen. -ē; vok. Đulbaìsa; prisv. pridjev Đulbaìsīn; žensko ime (rijetko).

Složeno ime od perz. gul = cvijet; ruža i Baìsa. Značenje = Baisa kao ruža, kao cvijet.

Hipok. Đȕlba[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.