Đuza (ime)

Đuza
Izgovor Đúza
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Đuzela (ime) i Đuzida (ime)

Đuza (Đúza) vidi Đuzela (ime) i Đuzida (ime)

gen. -ē; vok. Đûzo; prisv. pridjev Đúzīn; Đȕza, gen. -ē; vok. Đȕza; prisv. pridjev Đȕzīn; (u c. Herc.); žensko ime (manje frekv.).

Hipok. od Đùzela, Đuzída[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.