Abaz (ime)

Abaz
Izgovor Àbāz
Rod muški
Druga imena
Vidi još Abas (ime)

Abaz (Àbāz) vidi Abas (ime), gen. -áza; vok. Ȁbāze (u B. kr. i Ȁbāzu);

prisv. pridjev Abázov; muško ime (frekv.).

Hipok. Bázo[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.