Abdaga (ime)

Abdaga
Izgovor Ȁbdaga
Rod muški
Druga imena
Vidi još Abdulah (ime), Agan (ime)

Abdaga (Ȁbdaga) vidi Abdulah (ime) i Agan (ime), gen. -ē; vok. Ȁbdaga;

prisv. pridjev Ȁbdagīn; muško ime (frekv.).

Složeno ime od hipok. Ábdo (< Abdùlāh) i àga.

Modif. Ȁvdaga[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.