Abdal (ime)

Abdal
Izgovor Àbdal
Rod muški
Druga imena
Vidi još Abdul (ime)

Abdal (Àbdal) vidi Abdul (ime),

gen. -a; vok. Àbdale; prisv. pridjev Àbdalov; muško ime (rijetko).

Modif. od Abdul... (< ar. ‘abd = rob, sluga + al = određeni član). To je samo modificirani prvi dio složenih ar. imena koja počinju s Abdul... (npr. Abdulaziz, Abdulhamid, Abdulmedžid i sl.).

Modif. Àvdal[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.