Abdija (ime)

Abdija
Izgovor Àbdija
Rod muški
Druga imena
Vidi još Abdulah (ime)

Abdija (Àbdija) vidi Abdulah (ime), gen. -ē; vok. Àbdija; prisv. pridjev Àbdijīn; muško ime (frekv.).

Izv. od hipok. Ábdo (< Abdùlāh) dodavanjem na osnovu našeg nastavka -ija.

Modif. Àvdija[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.