Abduka (ime)

Abduka
Izgovor Àbduka
Rod muški
Druga imena
Vidi još Abdulah (ime)

Abduka (Àbduka) vidi Abdulah (ime),

gen. -ē; vok. Àbduka; prisv. pridjev Àbdukīn; muško ime (rijetko).

Izv. od hipok. Ábdo (< Abdùlāh) dodavanjem na osnovu našeg nastavka -uka.

Modif. Àvduka

Izv. Dukan[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.