Abdulćerim (ime)

Abdulćerim
Izgovor Abdulćèrīm
Rod muški
Druga imena
Vidi još Abdulkerim (ime)

Abdulćerim Abdulćerim (Abdulćèrīm) vidi Abdulkerim (ime),

gen. -íma; vok. Abdulćȅrīme; prisv. pridjev Abdulćerímov; Abdulćkrim, gen. -a; vok. Abdulćèrime; prisv. pridjev Abdulćèrimov; muško ime (manje frekv.)

Skr. Ćèrīm, Ćèrim[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.