Abdulah (ime)

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Abdulah
Izgovor Abdùlāh
Rod muški
Porijeklo
Značenje Allahov rob, Allahov sluga
Porijeklo arapsko

Abdulah (Abdùlāh) ili Abdullah,

gen. -áha; vok. Ȁbdulāhu; prisv. pridjev Abduláhov; muško ime (frekv.)

< ar. ‘Abdullāh (lično m. ime), složeno od ar. ‘abd = rob, sluga i Allāh = božije vlastito ime. Značenje = Allahov rob, Allahov sluga.

Abdulah u Arapa nije samo muslimansko ime, ono je bilo poznato i prije pojave islama jer je pojam o vrhovnom božan­stvu Allahu postojao dugo do Muhammeda paralelno s idolopoklonstvom. Muhammedov otac zvao se Abdulah, a on sigurno nije mogao biti musliman. I danas u Arapa ima kršćana koji se zovu Abdulah. Prvi muslimani u Bosni i Hercegovini vrlo često su prikrivali nemuslimansko ime svoga oca imenom Abdulah.

Modif. Avdùlāh

Hipokoristici i hipokoristične izvednice: Àbdija, Ábdo, Àb­duka, Dùkan, Dúlo

Modificirani hipokoristici i njihovi derivati: Ȁvda, Àvdan, Ȁvdica, Ȁvdić, Àvdija, Ávdo, Àvduka[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.