Ahmetka (ime)

Ahmetka
Izgovor Àhmetka
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Ahmed (ime)

Ahmetka (Àhmetka) vidi Ahmed (ime),

gen. -ē; vok. Àhmetka; prisv. pridjev Àhmetkīn; žensko ime (rijetko).

Izv. od m. imena Àhmet (< Àhmed) dodavanjem našeg na­stavka -ka za ž. rod.[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.