Ajeta (ime)

Ajeta
Izgovor Ájeta
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Ajetulah (ime)

Ajeta (Ájeta) vidi Ajetulah (ime),

gen. -ē; vok. Ájeta; prisv. pridjev Ájetīn; žensko ime (ma­nje frekv.).

Izv. od m. imena Ájet dodavanjem našeg nastavka -a za ž. rod.[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.