Akhanuma (ime)

Akhanuma
Izgovor Ȁkhānuma
Rod ženski
Porijeklo
Značenje bijela gospođa
Porijeklo tursko

Akhanuma (Ȁkhānuma),

gen. -ē; vok. Ȁkhānuma; prisv. pridjev Ȁkhānumīn; žen­sko ime (rijetko).

Složeno ime od tur. ak = bijel + tur. tatar, hanım = gospo­đa, ugledna žena. Značenje = bijela gospođa.[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.