Alajbeg (ime)

Alajbeg
Izgovor Àlājbeg
Rod muški
Porijeklo
Značenje od alay = skupina, svje­tina; vojni odred; puk vojske + bey (beg) = plemićka vojna i civilna titula u staroj turskoj državnoj organizaciji. Osnovno značenje = pukovnik, komandant žandarmerijskog pu­ka, zapovjednik spahija u sandžaku.
Porijeklo tursko

Alajbeg (Àlājbeg),

gen. -a; vok. Àlājbeže; prisv. pridjev Àlājbegov; muško ime (rijetko).

Složeno ime od tur. alay (< grč. elagion) = skupina, svje­tina; vojni odred; puk vojske + tur. bey (beg) = plemićka vojna i civilna titula u staroj turskoj državnoj organizaciji. Osnovno značenje = pukovnik, komandant žandarmerijskog pu­ka, zapovjednik spahija u sandžaku.[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.