Alica (ime)

Alica
Izgovor Ȁlica
Rod muški
Druga imena
Vidi još Alija (ime)

Alica (Ȁlica) vidi Alija (ime),

gen. -ē; vok. Ȁlica, Ȁlice; prisv. pridjev Ȁličīn; muško ime (manje frekv.).

Hipok. od Àlija[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.