Anvar (ime)

Anvar
Izgovor Ȁnvār
Rod muški
Druga imena
Vidi još Enver (ime)

Anvar (Ȁnvār) vidi Enver (ime),

gen. -a; vok. Ȁnvāre; prisv. pridjev Ȁnvārov; muško ime (manje frekv.).

Modif. od Ènver[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.