Asema (ime)

Asema
Izgovor Asèma
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Asima (ime)

Asema (Asèma) vidi Asima,

gen. -ē; vok. Asèma; prisv. pridjev Asèmīn; žensko ime (manje frekv.).

Modif. od Asìma[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.