Atka (ime)

Atka
Izgovor Ȁtka
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Atija (ime)

Atka (Ȁtka) vidi Atija (ime),

gen. -ē; vok. Ȁtka; prisv. pridjev Ȁtkīn; žensko ime (manje frekv.).

Hipok. od Atìja[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.