Avda (ime)

Avda
Izgovor Ȁvda
Rod muški
Druga imena
Vidi još Abdulah (ime)

Avda (Ȁvda) vidi Abdulah (ime),

gen. -ē; vok. Ȁvda; prisv. pridjev Ȁvdīn; muško ime (u c. Herc.) (manje frekv.).

Hipok. od modif. Avdùlāh[1]


Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.