Began (ime)

Began
Izgovor Bègan
Rod muški

Began (Bègan)

gen. -a; vok. Bègane; prisv. pridjev Bèganov; muško ime (frekv.).

Izvedeno od tur. bego (vidi Àlājbeg) + naš nastavak -an.

Hipok. Bégo[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.