Begija (ime)

Begija
Izgovor Bègija
Rod muški, ženski
Porijeklo tursko

Begija (Bègija)

gen. -ē; vok. Bègija; prisv. pridjev Bègijīn; muško ime (rijetko).

Izvedeno od tur. beg (vidi Àlājbeg) + naš nastavak -ija.[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.