Brajče (ime)

Brajče
Izgovor Brȁjče
Rod muški
Druga imena
Vidi još Ibrahim (ime)

Brajče (Brȁjče) vidi Ibrahim (ime)

gen. -eta; vok. Brȁjče; prisv. pridjev Brȁjčetov; muško ime (rijetko).

Hipok. od Ibráhim[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.