Džeha (ime)

Džeha
Izgovor Džéha
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Dževahira (ime)

Džeha (Džéha) vidi Dževahira (ime)

gen. -ē; vok. Džêho; prisv. pridjev Džéhīn; žensko ime (ri­jetko).

Hipok. od Dževáhira[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.