Dženana (ime)

Dženana
Izgovor Dženána
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Dženan (ime)

Dženana (Dženána) vidi Dženan (ime)

gen. -ē; vok. Dženána; prisv. pridjev Dženánīn; žensko ime (frekv.).

Izv. od m. imena Džènān dodavanjem našeg nast. -a za ženski rod.

Hipok. Džédža, Džéna, Džénka[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.