Džezair (ime)

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Džezair
Izgovor Džezáir
Rod muški
Porijeklo
Značenje ostrva, otoci
Porijeklo arapsko

Džezair (Džezáir)

gen. -a; vok. Džezáire, Džezáiru; prisv. pridjev Džezáirov, muško ime (rijetko).

Iz ar. ğäzāʼir = ostrva, otoci, a äl-Ğäzā’ir = Alžir.[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.