Dišija (ime)

Dišija
Izgovor Dìšija
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Derviša (ime)

Dišija (Dìšija) vidi Derviša (ime)

gen. -ē; vok. Dìšija; prisv. pridjev Dìšijīn; žensko ime (rijetko).

Hipok. od Dervíša[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.