Dilbera (ime)

Dilbera
Izgovor Dìlbera
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Dilber (ime)

Dilbera (Dìlbera) vidi Dilber (ime)

gon. -ē; vok. Dìlbera; prisv. pridjev Dìlberîn; žensko ime (manje frekv.).

Izvedeno od m. imena Dìlber dodavanjem našeg nast. -a za ženski rod.

Hipok. Dílba[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.