Diza (ime)

Diza
Izgovor Díza
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Dizija (ime)

Diza (Díza) vidi Dizija (ime)

gen. -ē; vok. Dîzo; prisv. pridjev Dízīn; žensko ime (rijetko).

Hipok od Dìzija[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.