Dutka (ime)

Dutka
Izgovor Dȕtka
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Dudija (ime)

Dutka (Dȕtka) vidi Dudija (ime)

gen. -ē; vok. Dȕtka, Dȕtko; prisv. pridjev Dȕtkīn; žensko ime (manje frekv.).

Hipok. od Dùdija[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.