Kolić

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search

Porijeklo

Kolići iz Bijelog Polja su iz Bjelojevića kod Mojkovca, odakle su se 1878. godine raselili. Danas žive u Bijelom Polju, Livadicama, Podima, Dobrakovu a mnogi su se nastanili u Turskoj. Kolići vjeruju da vode porijeklo od Kuča.

Kolićima sa Kuline je predak Adem, a Kolićima sa Livadica je predak Mehmedalija.

Kolića ima i iz Vitača - Zaton.

Kolići iz Ujniča - Dva brata, Hadžo i Dervo, doselili su iz Kolašina na Ujniče prije 1878. godine. Kasnije su prodali zemlju, spremajući se kao i ostali da sele za Tursku. Nešto ih je spriječilo u toj namjeri, te su kupili zemlju u Krokočevu. Dervovi potomci, osim jednog, odselili su za Tursku.

Kolići iz Dobrakova - Iz Bjelojevića su došli u Bijelo Polje, zatim u Dobrinje a potom u Dobrakovo. Predak kojeg se oni sjećaju je Ibrahim.[1]

Literatura

  1. Dizdarević, Muharem, Pamćenje i sjećanja, 2002