Ljajić

Izvor: Sandžakpedia
Jump to navigation Jump to search

Porijeklo

Ljajići iz Duge Poljane kod Sjenice nesumnjivo potiču od plemena Klimenti. Bili su skoncentrisani u selima na sjeveru Albanije uz granicu sa Sandžakom.

Prema porodičnom predanju, Ljajići su porijeklom sa Rugove i srodni su tamošnjim Ljajićima, a korijene vuku iz Albanije. U Dugopoljskoj ćefilemi (dokument o jemčenju) iz 1767. godine pominje se mnogo Ljajića u Dugoj Poljani.[1]

Mušović tvrdi da su Ljajići najstariji stanovnici Rugove, a Klimente su po porijeklu. Skoro pola stanovništva Rugove čine Ljajići. Naseljavaju sela: Pepići, Jošanicu, Duganjivu, Pošutane, Maleviće, Mali Štupalj, Drelje.[2] Ljajića u Sandžaku ima od Rožaja do Golije, najviše ih je na Pešteri, sa centrom u Dugoj Poljani. Tamo su doseljeni početkom 18. vIJeka i dosta dugo su bili katolici, ali su svi islamizovani. Iz sela sa Pešteri, Ljajići su dosta rano počeli da se doseljavaju u Novi Pazar, tako da ih u samom gradu ima više od 50 porodica. Za njega su Pešterci govorili „Naše su naćvi u Pazaru“, jer se u njemu lakše dolazilo do sredstavA za život. Mnogi od njih su promijenili prezime. Neke porodice Ljajića su tokom vremena stekle veliki ugled u gradu i bile uvažene kod osmanskih vlasti.  Ljajići se kasnije raseljavaju za Tursku i Bugarsku. Izgleda da su izbjeglice iz Novog Pazara i Duge Poljane formirale dva susjedna naselja u Bugarskoj kojima su dali imena Novi Pazar i Duga Poljana, na putu Varna-Trnovo.[3]

Srodstvo

Najbliži testirani srodnici su Belovođani iz Novog Pazara i Selmanovići iz Baćice. Sve identificirane Klimente iz Bošnjačke i Albanske DNK baze su bliski genetski rođaci i pripadaju haplogrupi E-Z16988.

Poznate ličnosti

Adem paša Ljajić – osmanski paša (19. vijek).

Adem Ljajić – svjetski poznat fudbaler.

Rasim Ljajić – dugogodišnji ministar u Vladi Srbije.

Literatura

  1. http://www.bosnjackidnk.com
  2. Barjaktarević, M., Rugova, 176).
  3. Mušović, Dr Ejup, Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara, 1979, Beograd