Maho (ime)

Maho
Izgovor Máho
Rod muški
Druga imena
Vidi još Mahir (ime) i Mahmud (ime)

Maho (Máho) vidi Mahir (ime) i Mahmud (ime)

gen. -ē (u ist. Herc. -a); vok. Mâho; prisv. pridjev Máhīn (u ist. Herc. Máhov); muško ime (frekv.).

Hipok. od Máhir i Màhmud[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.