Malkija (ime)

Malkija
Izgovor Màlkija
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Malika (ime)

Malkija (Màlkija) vidi Malika (ime)

gen. -ē; vok. Màlkija; prisv. pridjev Màlkijīn; žensko ime (rijetko).

Izv. od hipok. Málka (< Malìka) dodavanjem na osnovu našeg nast. -ija.[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.