Masuma (ime)

Masuma
Izgovor Masúma
Rod ženski
Porijeklo
Značenje nevina; bez grijeha; sačuvana; zaštićena
Porijeklo arapsko

Masuma (Masúma)

gen. -ē; vok. Masúma; prisv. pridjev Masúmīn; žensko ime (rijetko).

< tur. Māsume (lično ž. ime), od ar. maʻṣūmä = nevina; bez grijeha; sačuvana; zaštićena.

Modif. Maksúma

Hipok. Súma, Súmka[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.