Paučinac

Porijeklo

Postoje tri verizije u vezi porijekla porodice Paučinac,

  • Prva verzija, porijeklom su Kuči.[1]
  • Druga verzija, Paučinci su Klimente.
  • Treća verzija, Paučinci su porijeklom Gaši.

Dugopoljski Paučinci su došli iz Paučine kod Rožaja. U Dugu Poljanu su se naselili 1936. godine.[2]

Doselili su se iz sela Paučine kod Rožaja po čemu su i dobili prezime. Smatra se da su se ranije prezivali Grljevići.

Literatura

  1. Mušović, Dr Ejup, Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara, 1979, Beograd
  2. F. Sebečevac, Duga Poljana i okolina