Rezultati pretrage

Idi na navigaciju Idi na pretragu
 • Dževad Dževad (Džèvād) gen. -áda; vok. Džȅvade (u B. kr. i Džȅvādu); prisv. pridjev Dževádov; muško ime (frekv.). < tur. Cevad < ar. Ğäwād (lično m. ime)
  771 bajtova (54 riječi) - 14:13, 13 februar 2020
 • Dževada Dževada (Dževáda) vidi Dževad (ime) gen. -ē; vok. Dževáda; prisv. pridjev Dževádīn; žensko ime (frekv.). Izv. od m. imena Džèvād dodavanjem našeg
  664 bajtova (52 riječi) - 14:13, 13 februar 2020
 • najznačajnijih bošnjačkih intelektualaca iz dijaspore. 1948 - Rođen Dr. Dževad Jahić, bošnjački akademski profesor, lingvističar i književnik.
  346 bajtova (32 riječi) - 12:48, 1 august 2020
 • 1953 - Rođen Dževad Karahasan, bošnjački pisac i filozof. 1964 - Rođen dr. Selmo Cikotić, u bihorskom selu Trpezi kod Berana (Sandžak), bošnjački političar
  435 bajtova (43 riječi) - 11:43, 5 april 2021
 • Rođen Dr. Mustafa Tanović, univerzitetski profesor i akademik. 1938 - Rođen Dževad Hozo, bošnjački grafičar, slikar i slobodni umjetnik. Dobitnik mnogobrojnih
  470 bajtova (49 riječi) - 23:19, 26 april 2020
 • komedije, eseje, kritike, putopise, crtice, priče te romane. 1929 - Rođen Dževad Juzbašić, bošnjački historičar. 1944 - Rođen Abas Arslanagić, nekadašnji
  998 bajtova (108 riječi) - 21:13, 13 april 2020
 • Dževda Dževda (Džȅvda) vidi Dževad (ime) i Dževdet (ime) gen. -ē; vok. Džȅvda; prisv. pridjev Džȅvdīn; muško ime (c. Herc.) (manje frekv.). Hipok. od Džèvād
  648 bajtova (48 riječi) - 14:14, 13 februar 2020
 • Dževko Dževko (Džévko) vidi Dževad (ime) gen. -ē (u ist. Herc. -a); vok. Džêvko; prisv. pridjev Džévkīn (u ist. Herc. Džévkov); muško ime (frekv.). Hipok
  620 bajtova (48 riječi) - 14:16, 13 februar 2020
 • Dževadeta Dževadeta (Dževádeta) vidi Dževad (ime) gen. -ē; vok. Dževádeta; prisv. pridjev Dževádetīn; žensko ime (rijetko). Izv. od m. imena Džèvād dodavanjem
  640 bajtova (46 riječi) - 14:13, 13 februar 2020
 • Džeko Džeko (Džéko) vidi Dževad (ime) gen. -ē (u ist. Herc. -a); vok. Džêko; prisv. pridjev Džékīn (u ist. Herc. Džékov); muško ime (manje frekv.). Hipok
  619 bajtova (49 riječi) - 13:37, 13 februar 2020
 • ranije prezivali Baranin. U srdodstvu su sa Hasanovićima i Fijuljanima. Dževad Poturak - bokser Munir Poturak - bivši narodn poslanik u parlamentu Srbije
  1 KB (114 riječi) - 19:23, 1 maj 2020
 • Džamija u Pobrđu Vakif Diko Demirović (plac), Dževad Kurtanović, Mirsad Demirović, džemat Godina gradnje 2010/11. godine Rad džamije Džamija je aktivna
  361 bajtova (3 riječi) - 21:01, 21 septembar 2020
 • jedna u Novi Pazar. Husein Gološ - muftija i hafiz Hivzo Gološ - profesor Dževad Gološ - daija Mušović, Dr Ejup, Stanovništvo sjeničkog i tutinskog kraja
  947 bajtova (91 riječ) - 10:10, 5 maj 2020