Rezultati pretrage

 • Šèvketov; muško ime (frekv.). < tur. Şevket (lično m. ime), od ar. šäwkät = moć; sila; snaga; hrabrost; sjaj. Modif. Šèfket, Šèvćet Hipok. Šȅvka, Šévko Ismet Smailović
  751 bajtova (53 riječi) - 13:27, 18 septembar 2020
 • Ìzetov; muško ime (frekv.). < tur. Izzet (lično m. ime), od ar. ‘izzät = moć; sila; čast; slava; dostojanstvo; ponos. Hipok. Ìskan, Ísko, Ȉza, Ízo Ismet Smailović
  787 bajtova (56 riječi) - 22:12, 13 maj 2020
 • nekada Arapi davali djeci da bi ih zaštitili od zlih duhova i drugih nečistih sila. Kao i u imenu Omer tako smo i u imenu Osman glas o dobili iz turskoga jezika
  1 KB (185 riječi) - 22:18, 21 maj 2020
 • Mersudínov; muško ime (rijetko). Slož. ime od ar. märs, märis = energija, snaga, sila i ar. äddīn = vjera. Značenje = snaga vjere. Hipok. Díno, Mérso Ismet Smailović
  748 bajtova (55 riječi) - 21:35, 21 maj 2020
 • vok. Ìzeta; prisv. pridjev Ìzetīn; žensko ime (frekv.) Iz ar. ‘izzät = moć; sila; čast; slava; dostojanstvo; ponos + naš nast. -a za ženski rod. Hipok. Íska
  730 bajtova (52 riječi) - 21:52, 13 maj 2020
 • glavnih funkcija imena bila čuvanje djeteta od zlih duhova, demona īnečastivnih sila, pa se takvim imenom htjelo prikriti pravo normalno stanje. Ismet Smailović
  1 KB (151 riječ) - 19:50, 18 mart 2020
 • tog područja. Bošnjaci Sandžaka se žale da je policija zapravo okupaciona sila i ne čine ništa kako bi zaustavili uznemiravanje od strane lokalnih Srba
  1 KB (143 riječi) - 22:04, 22 april 2020
 • žensko ime (rijetko). Iz ar. miḥāl = varka; lukavstvo; vještina; spretnost; sila; snaga + naš nast. -a za ženski rod. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog
  729 bajtova (49 riječi) - 21:52, 21 maj 2020