Sandžak Wiki:Pravila o anonimnosti

Sandžakpedia je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

Sandžakpedia prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu.

Sandžakpedia se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Sandžakpedia zadržava pravo da bez najave promijeni ili modifikuje pravila i uslove korišćenja portala.

Sandžakpedia će o promjenama i dopunama pravila portala korisnike informisati objavljivanjem na portalu ili putem e-maila.