Vahdeta (ime)

Vahdeta
Izgovor Vàhdeta
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Vahdet (ime)

Vahdeta (Vàhdeta) vidi Vahdet (ime)

gen. -ē; vok. Vàhdeta; prisv. pridjev Vàhdetīn; žensko ime (frekv.).

Izvedeno od m. imena Vàhdet dodavanjem našeg nastavka -a za ženski rod.

Hipok. Váhda[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.