Zehrija (ime)

Zehrija
Izgovor Zèhrija
Rod ženski
Porijeklo
Značenje cvijeće
Porijeklo arapsko
Druga imena
Vidi još Zehra (ime)

Zehrija (Zèhrija) vidi Zehra (ime)

gen. -ē; vok. Zèhrija; prisv. pridjev Zèhrijīn; žensko ime (rijetko).

Ovo se ime može tumačiti na dva načina:

1) izvedeno od ž. imena Zȅhra dodavanjem na osnovu našeg nastavka –ija;

2) iz ar. zähr = cvijeće + naš nastavak -ija.[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.