Zinka (ime)

Zinka
Izgovor Zînka
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Zineta (ime)

Zinka (Zînka) vidi Zineta (ime)

gen. -ē; vok. Zînka; prisv. pridjev Zînkīn; Zínka, gen. -ē; vok. Zînko; prisv. pridjev Zínkīn; žensko ime (frekv.).

Hipok. od Zíneta[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.