Zisko (ime)

Zisko
Izgovor Získo
Rod muški
Druga imena
Vidi još Aziz (ime)

Zisko (Získo) vidi Aziz (ime)

gen. -ē (u ist. Herc. -a); vok. Zîsko; prisv. pridjev Získīn (u ist. Herc. Získov); muško ime (frekv).

Hipok. od Àzīz[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.