Zula (ime)

Zula
Izgovor Zúla
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Đulzulejha (ime) i Zulejha (ime)

Zula (Zúla) vidi Đulzulejha (ime) i Zulejha (ime)

gen. -ē; vok. Zûlo; prisv. pridjev Zúlīn; Zȕla, gen. -ē; vok. Zȕla; prisv. pridjev Zȕlīn; žensko ime (frekv.).

Hipok. od Đulzuléjha i Zuléjha[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.