Zulejha (ime)

Zulejha
Izgovor Zuléjha
Rod ženski
Porijeklo
Značenje ime žene staroegipatskog dvorskog dostojanstvenika Putifara
Porijeklo arapsko

Zulejha (Zuléjha)

gen. -ē; vok. Zuléjha; prisv. pridjev Zuléjhīn; žensko ime (frekv.).

< tur. Züleyha < ar. Zuläyḫä, Zälīḫä (lično ž. ime) = ime žene staroegipatskog dvorskog dostojanstvenika Putifara koja je, prema biblijskoj i kur’anskoj priči, pokušala zavesti lijepog Jusufa (Josifa, Josipa), a kasnije se, poslije smrti svoga muža, za njega preudala. Izgovor ovoga imena može biti i Zeliha, jer arapsko pisanje dopušta i takvo čitanje. Etimologija ovoga imena nije sasvim jasna, a korijen od kojeg je ime nastalo zälḫ, ima značenje: »klizav«, »klizavo mjesto«, »kliziti«. Perzijski pjesnik Džami (1414.–1492.) je napisao pjesmu Jusuf i Zulejka (vidi: Džami: Jusuf i Zulejka, Sarajevo, 2007.).

Modif. Zuléjka

Hipok. Zúla, Zùlija, Zúlka[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.