Zulejka (ime)

Zulejka
Izgovor Zuléjka
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Zulejha (ime)

Zulejka (Zuléjka) vidi Zulejha (ime)

gen. -ē; vok. Zuléjka; prisv. pridjev Zuléjkīn; žensko ime (manje frekv.).

Modif. od Zuléjha[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.