Zulfija (ime)

Zulfija
Izgovor Zùlfija
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Zulfeta (ime)

Zulfija (Zùlfija) vidi Zulfeta (ime)

gen. -ē; vok. Zùlfija; prisv. pridjev Zùlfijīn; žensko ime (rijetko).

Izvedeno od hipok. Zúlfa (< Zùlfeta) dodavanjem na osnovu našeg nast. -ija.[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.