Zulfika (ime)

Zulfika
Izgovor Zùlfika
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Zulfikara (ime)

Zulfika (Zùlfika) vidi Zulfikara (ime)

gen. -ē; vok. Zùlfika; prisv. pridjev Zùlfikīn; žensko ime (rijetko).

Hipok. od Zulfikára[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.