Zuma (ime)

Zuma
Izgovor Zúma
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Zumreta (ime)

Zuma (Zúma) vidi Zumreta (ime)

gen. -ē; vok. Zûmo; prisv. pridjev Zúmīn; žensko ime (rijetko).

Hipok. od Zùmreta[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.