Zumra (ime)

Zumra
Izgovor Zúmra
Rod ženski
Druga imena
Vidi još Zumreta (ime)

Zumra (Zúmra) vidi Zumreta (ime)

gen. -ē; vok. Zûmro; prisv. pridjev Zúmrīn; žensko ime (frekv.).

Hipok. od Zùmreta[1]

Literatura

  1. Ismet Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Monografije I, Sarajevo, 1977.